Заявление по чл.169, ал.4 от ДОПК Заявление по чл.169, ал.4 от ДОПК

Отнася се за задължения, възникнали до 01.01.2008г. и които подлежат на погасяване по реда на чл.169, ал.4 от ДОПК след 01.01.2014 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 44.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020