Декларация за предоставяне на данни Декларация за предоставяне на данни

Във връзка с подадено искане по член ………… от ДОПК и започване спрямо представлявания от мен търговец на процедура по предоставяне на държавна помощ, давам съгласието си да бъдат разкрити сведения, съставляващи служебна тайна по смисъла на чл. 72-74 от ДОПК, като последните да послужат пред Европейската комисия по повод конкретното производство.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 37.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020