Декларация на основание чл. 183, ал. 5, т. 2 от ДОПК Декларация на основание чл. 183, ал. 5, т. 2 от ДОПК

Че задълженията, за които съм подал молба за Отсрочване /Разсрочване с вх.№........./........,са възложени за събиране на публичен изпълнител при АДВ – гр. ………….. и за погасяването им не е взето решение за начин на публична продажба или търг на активи по реда на чл. 238 от ДПК.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 101 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020