Искане за изменение на разрешение за неотложно плащане Искане за изменение на разрешение за неотложно плащане

Моля, на основание чл. 229,ал.6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, във връзка с Постановление за налагане на /предварителни/обезпечителни мерки №...................../................год., издаденото Разрешение за неотложни плащания №........................./...............год. да бъде изменено:

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 106 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020