Искане за отмяна на обезпечителна мярка Искане за отмяна на обезпечителна мярка

Моля, на основание чл. 208,ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, да бъде отменено обезпечение наложено с Постановление №................../................год,издадено от ...........

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 123 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020