Искане за спиране на производството по принудително изпълнение Искане за спиране на производството по принудително изпълнение

Моля, на основание чл. ...........от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, да бъде спряно производството по принудително изпълнение във връзка със задължение..........

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 53.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020