НОВА декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци НОВА декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци

УКАЗАНИЯ:
Попълване на декларацията
І. Част І:
1. В т. 1 или 2 се отбелязва кой подава декларацията.
2. В т. 3 се отбелязва периода за който се подава декларацията (година и съответното тримесечие) или (година и съответния месец). Това е периода през който е възникнало задължението за определяне, удържане и внасяне на дължимите данъци.
ІІ. Част ІV:
1. Ред 1 в колона 3 се попълва от предприятия и самоосигуряващи се лица – задължени да удържат и внасят авансов данък по чл. 43, ал. 4 и 44, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 174 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020