Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България /БЕЗ БАРКОД- САМО ЗА ПЕЧАТ и РЪЧНО ПОПЪЛВАНЕ/ Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 545 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020