Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ

Приложението се подава и от физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци, както и от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 612 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020