Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници

Приложение № 6 (образец 2061) се попълва от местни физически лица, които през 2012 г. са придобили доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ от източник в страната.

Ако сте местно физическо лице и през 2012 г. сте придобили доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ от източник в чужбина, не следва да попълвате това приложение, а образец 2001а на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 116 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020