Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г, (образец 2001а) за придобити доходи от местни физически лица от източници в България и от чужбина Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г, (образец 2001а) за придобити доходи от местни физически лица от източници в България и от чужбина

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г, (образец 2001а) за придобити доходи от местни физически лица от източници в България и от чужбина

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 2.19 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020