Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък

Данъчната декларация се подава на основание чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи по глава шеста, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, които са облагаеми с окончателен данък.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 225 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020