Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларацията се подава на основание чл. 61н от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) от физически лица, включително еднолични търговци, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 392 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020