Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство /Приложение № 19 към чл. 101, ал. 1 декларация по чл. 168 от ППЗДДС/ Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство /Приложение № 19 към чл. 101, ал. 1 декларация по чл. 168 от ППЗДДС/

Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство /Приложение № 19 към чл. 101, ал. 1 декларация по чл. 168 от ППЗДДС/

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 93.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020