Уведомление за извършена продажба по чл. 131 /Приложение № 20 към чл. 83, ал. 3 от ППЗДДС/  Уведомление за извършена продажба по чл. 131 /Приложение № 20 към чл. 83, ал. 3 от ППЗДДС/

Уведомление за извършена продажба по чл. 131 от закона ТД на НАП по регистрация на собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 42.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020