Уведомление за упражняване на правото на избор по чл. 143, ал. 3 от закона или за прекратяване на прилагането на специалния ред на облагане на маржа по чл. 143, ал. 6 от закона (Приложение № 23 към чл. 88, ал. 2 от ППЗДДС Уведомление за упражняване на правото на избор по чл. 143, ал. 3 от закона или за прекратяване на прилагането на специалния ред на облагане на маржа по чл. 143, ал. 6 от закона (Приложение № 23 към чл. 88, ал. 2 от ППЗДДС

Уведомление за упражняване на правото на избор по чл. 143, ал. 3 от закона или за прекратяване на прилагането на специалния ред на облагане на маржа по чл. 143, ал. 6 от закона (Приложение № 23 към чл. 88, ал. 2 от ППЗДДС

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 33.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020