Справка-декларация по ЗДДС за доставка на услуги, извършвани по електронен път /чл.119, ал.1 от ППЗДДС/ Справка-декларация по ЗДДС за доставка на услуги, извършвани по електронен път /чл.119, ал.1 от ППЗДДС/

Справка-декларация по ЗДДС за доставка на услуги, извършвани по електронен път /чл.119, ал.1 от ППЗДДС/

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 40.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020