Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС (Приложение № 21 към чл. 109, ал. 2 от ППЗДДС) Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС (Приложение № 21 към чл. 109, ал. 2 от ППЗДДС)

Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък за доставки с място на изпълнение в друга държава членка на лицата по чл. 109, ал. 1 и 2 или за доставки с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са институции на европейския съюз, за които държава домакин е република българия

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 90.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020