Искане за замяна на обезпечителна мярка Искане за замяна на обезпечителна мярка

Моля, на основание чл.199,ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, да бъде заменено обезпечение наложено с Постановление №.............................../.................................год.издадено от..................

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 120 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020