Формат и ред за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за Справката за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ за 2012 година Формат и ред за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за Справката за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ за 2012 година

Формат и ред за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за Справката за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ за 2012 година

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 925 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020