Годишна данъчна декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕ извършвали дейност през 2012 г.) от ЗКПО Годишна данъчна декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕ извършвали дейност през 2012 г.) от ЗКПО

Този образец се попълва от данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия: не са извършвали дейност през годината; не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 140 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020