Декларация за връчване на трудовата книжка при напускане  Декларация за връчване на трудовата книжка при напускане

Декларирам, че връзка с прекратяване на трудовото правоотношение с ............................... гр.................... получих трудовата си книжка (с...... № ............) надлежно оформена, заверена и подпечатана с печата на фирмата.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 63.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020