VIES-Декларация Приложение № 14 към чл. 117, ал. 1  VIES-Декларация Приложение № 14 към чл. 117, ал. 1

В. Извършени вътреобщностни доставки на стоки, доставки на стоки като посредник в тристранна операция, както и доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани зацелите на ДДС лица, в друга държава членка.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 116 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020