Декларация образец № 7 - Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски  на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване  Декларация образец № 7 - Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване

ДЕКЛАРИРАМ, началната дата от периода, за който възниква задължението ми за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване е ден, месец, година.
Декларацията се попълва на основание чл. 40, ал. 5, т. 2 от Закона за здравното осигуряване и чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както иот самоосигуряващите се лица.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 162 KB

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020