Декларация по чл. 39 от Наредбата за медицинската експертиза за работоспособността Декларация по чл. 39 от Наредбата за медицинската експертиза за работоспособността

ДЕКЛАРИРАМ, Че в семейството ми няма друг член, който да е незает на работа и да е в състояние да придружава болния ............................................................. , който е мой/я ........................... за извършване на необходимия му преглед (изследване).
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 67 KB

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020