Декларация по ал.2 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за промяна на - съответното ТП на НОИ Декларация по ал.2 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за промяна на - съответното ТП на НОИ

Декларация по ал.2 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за промяна на - съответното ТП на НОИ

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 38.0 KB

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020