Декларация по чл.348, ал.2 от КТ за започване на първа работа Декларация по чл.348, ал.2 от КТ за започване на първа работа

Декларирам, че започвам работа по трудово правоотношение за първи път и не притежавам трудова книжка.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 77.0 KB

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020