Декларация по § 1, ал. 2 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за промяна на - съответното ТП на НОИ Декларация по § 1, ал. 2 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за промяна на - съответното ТП на НОИ

Декларация по § 1, ал. 2 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за промяна на - съответното ТП на НОИ

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 44.8 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020