Приложение № 13 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО 15 календарни дни /15 календарни дни след изписване от болничното заведение, ползвани от бащата на детето/ Приложение № 13 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО 15 календарни дни /15 календарни дни след изписване от болничното заведение, ползвани от бащата на детето/

Приложение № 13 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО 15 календарни дни /15 календарни дни след изписване от болничното заведение, ползвани от бащата на детето/

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 37.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020