Декларация за осигуряване по КСО Декларация за осигуряване по КСО

Декларирам, че не съм осигурен по Кодекса за социално осигуряване.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 24.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020