Служебна бележка от работодателя Служебна бележка от работодателя

Когато в осигурителния стаж през 6-те последователни календарни месеци, предхождащи месеца на издаване на документа е включено време само на основание чл. 13в, ал. 1, т. 1 – 4 КСО, останалите данни не се попълват.
За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9 от КСО осигурителните вноски са дължими само ако са получили възнагражденията си за периода.
За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 6, 7 и 8 и чл. 4, ал. 2 от КСО осигурителните вноски са дължими когато възнагражденията са получени, начислени, но неизплатени или неначислени.
За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от КСО осигурителните вноски са дължими когато възнагражденията са получени или начислени, но неизплатени.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 37.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020