Заявление ел.адрес чл.101 ат ЗДДС  Заявление ел.адрес чл.101 ат ЗДДС

Запознат съм , че в 7 - дневен срок е необходимо да уведомя приходната администрация при промяна на електронния адрес за кореспонденция , освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 21.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020