Предизвестие от работодател  Предизвестие от работодател

Съгласно чл. 328 от Кодекса на труда, Ви отправям едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия Ви договор от г., сключен с представляваното от мен предприятие (фирма, организация).
Цитираният трудов договор следва да бъде прекратен на основание чл. 328 ал. … т. … считано от г., като за неспазеното предизвестие ще Ви бъде изплатено обезщетение в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за месец съгласно чл. 220 ал. 1 от КТ.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 23.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020