Предизвестие от работник  Предизвестие от работник

Съгласно чл. 326 от Кодекса на труда Ви отправям едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия ми договор от г., сключен с представляваното от Вас предприятие (фирма, организация).
Цитираният трудов договор следва да бъде прекратен на основание чл. 326 ал. … считано от г., като за срока на предизвестие ще Ви моля да ми бъде изплатено дължимото възнаграждение, както и обезщетение за неползван платен годишен отпуск след прекратяване на трудовото ми правоотношение съгласно разпоредбите на КТ.
Надявам се отношенията ни да се уредят коректно и с оглед добрия тон.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 24.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020