Предизвестие от работодател за прекратяване на трудов договор  Предизвестие от работодател за прекратяване на трудов договор

ПРЕДИЗВЕСТЯВАМ, че след изтичане на уговорения срок от ................. дни ще прекратя трудовото правоотношение на посоченото основание.
При неспазен срок на предизвестие ще Ви бъде изплатено обезщетение по чл. 220, ал. 1 КТ.
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 6 КТ, имате право на едночасов отпуск. Ако желаете да ползвате такъв отпуск, следва да уговорим времето на ползването му.
Предизвестието е изготвено в два еднообразни екземпляра, единият за работника или служителя, а другият за съответното длъжностно лице за изпълнение.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 62.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020