Предизвестие по чл.328 ал.1 т.2 от КТ  Предизвестие по чл.328 ал.1 т.2 от КТ

Уведомяваме Ви, че поради съкращаване в щата на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда трудовото Ви правоотношение ще бъде прекратено след изтичане на срока по чл. 326, ал. 2 от КТ от .......................................................................................................................
При неспазен срок на предизвестието ще ви бъде изплатено обезщетение по чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда.
Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда имате право на едночасов отпуск за всеки ден от срока на предизвестието.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 26.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020