Придружително писмо за болнични, в сила от 19.02.2011 Придружително писмо за болнични, в сила от 19.02.2011

Възнагражденията за м. ............... 2013 г. са изплатени/начислени ...................2013г. Данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО за м. ................. 2013 г. са подадени в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на ....................2013 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 47.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020