Регистрационен формуляр за Интрастат оператор Регистрационен формуляр за Интрастат оператор

Декларирам, че съм информиран за всички нормативно регламентирани задължения по система Интрастат след вписване в регистъра на Интрастат операторите съгласно чл. 14, ал. ал. 1 и 2 от Закон за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВОТС) и съответните санкции за тяхното неспазване

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 159 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020