Искане на разрешение за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат Искане на разрешение за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат

Моля за разрешение, на основание чл. 21, ал. 2 от наредба за различните или специфичните правила, които се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начинът на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки на министерски съвет да декларирам опростено....

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 38.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020