Уведомление за неподаване на месечни декларации Уведомление за неподаване на месечни декларации

Запознат съм със задължението да възобновя представянето на Интрастат декларации в случай, че в указания период осъществя ВОТС. Известно ми е, че неспазването на горното задължение е предпоставка за санкциониране на основание чл.31, ал.2 от ЗСВОТС.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 39.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020