Писмо за техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации Писмо за техническа невъзможност за подаване по електронен път на Интрастат декларации

Уведомявам Ви, че подавам Интрастат декларация за поток Пристигания и/ или Изпращания за референтен период ……………………..2……г. в ТД на НАП гр.………………………………………../ офис………...…………………………. поради следната причина:
□ закъсняло издаване на електронен подпис на Интрастат оператора или упълномощено от него лице;
□ технически проблеми в офиси или служби на Интрастат оператора, където се изготвя или изпраща Интрастат декларацията;
□ технически проблеми в местна телекомуникационна инфраструктура, създаваща невъзможност за достъп до Интернет сайта на Националната агенция за приходите;
□ претовареност на входа на Интернет сайта на Националната агенция за приходите за приемане на Интрастат декларации;
□ несъвместимост между техническите и софтуерните средства на Интрастат оператора или упълномощеното лице и тези, използвани в Националната агенция за приходите;
□ други обстоятелства, водещи до техническа невъзможност за подаване на Интрастат декларации по електронен път с електронен подпис: ……………………………………………………………………………………………

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 36.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020