Подаване на ИНТРАСТАТ данни Подаване на ИНТРАСТАТ данни

Модулът „Интрастат оператори” е приложение в режим off-line (офлайн), което предоставя нужната функционалност за създаване и управление на дневници, генериране на Интрастат декларации и експортирането им във формат съвместим с Уеб приложението на НАП. Той също може да получава резултатите (протоколите за приемане) на подадените декларации и да ги запазва за евентуални справки. Освен това, възможността му за импортиране и експортиране на транзакциите на дневниците от и за интернет(on-line) приложението Модул Събиращ Орган(МСО) или друг софтуер дава по-голяма гъвкавост на потребителя.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 1.38 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020