Декларация образец № 8 - Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване за 2013 година Декларация образец № 8 - Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване за 2013 година

Забележка: Размерът на осигурителната вноска е за фонд „Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. и се изчислява върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 55.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020