Декларация образец № 9 - Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване за 2013 година Декларация образец № 9 - Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване за 2013 година

Забележка: Съгласно чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване здравноосигурителните права на българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, след завръщането им в страната могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 56.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020