Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 година (за избор за погасяване на задължения за здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица по ЗЗО) Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 година (за избор за погасяване на задължения за здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица по ЗЗО)

Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 година (за избор за погасяване на задължения за здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица по ЗЗО)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 66.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020