Молба за издаване на УП 2 и УП 3 Молба за издаване на УП 2 и УП 3

На основание чл.5 ал.7, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване Ви моля да ми бъдат издадени Удостоверение за трудов стаж – Образец УП3 – 2 екземпляра и Удостоверение за осигурителен стаж – Образец УП 2 – 2 екземпляра за периода на прослужено време във фирмата от ……………….. до……………………….година

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 25.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020