Молба за назначаване/постъпване на работа Молба за назначаване/постъпване на работа

С настоящата молба и на основание чл.61, ал.1 от КТ, Ви моля за Вашето съгласие да постъпя на работа в представляваното от Вас предприятие въз основа на трудов договор на длъжността ..................................., считано от................20....г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 26.0 KB      doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 26.0 KB      doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 128 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020