Молба за напускане на работа на основание чл.325, т.1 от Кодекса на Труда Молба за напускане на работа на основание чл.325, т.1 от Кодекса на Труда

Моля да ми бъде прекратено трудовото правоотношение, по взаимно съгласие, считано от …………………………………………..г. на основание на чл. 325, т.1 от Кодекса на Труда.
Ако молбата мине бъде удовлетворена, моля настоящата да се счита за предизвестие за прекратяване, съгласно подписаният между нас трудов договор. Моля за писмен отговор на молбата си.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 22.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020