Молба за ползване на платен годишен отпуск Молба за ползване на платен годишен отпуск

На основание чл. 155, ал. 1 от Кодекса на труда, моля да ми бъде разрешено ползването на платен годишен отпуск с продължителност ............................ работни дни, считано от ............................до....................... г. Отпускът ми се полага за .................................календарната година.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 25.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020