Молба за ползване на неплатен отпуск по чл.167а КТ Молба за ползване на неплатен отпуск по чл.167а КТ

Забележка: Максималният размер на този отпуск е 6 месеца за всеки родител (осиновител). Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие.. Отпускът се ползва в пълен размер от единия родител само в следните случаи: не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него; другият родител е лишен от родителски права; другият родител е починал. Отпускът може да се ползва наведнъж или на части, но не по-малко от 5 дни наведнъж. Лицето, което иска да ползва този отпуск трябва да уведоми работодателя най- малко 10 работни дни предварително.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 80.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020